Årstids Ceremonier


4 CEREMONIER, 4 ÅRSTIDER, 4 DAGE I DEN YDRE OG INDRE NATUR

Alt i livet er cyklisk. Vi ser det i årstiderne, i den kvindelige menstruationscyklus, i vores døgnrytme og i livet generelt. Men vi lever i et samfund og en kultur, hvor vi har glemt det eller måske bare ikke tillægger det nogen værdi. Vi mennesker har brug for den cykliske struktur for at skabe balance i livet. En balance mellem arbejde og hvile, mellem gøren og væren. Der skal være balance i den menneskelige arbejds-natur, som ligesom den ydre natur, som omgiver os, også består af 4 årstider; tid til udvikling (forår), tid til handling (sommer), til fordybelse (efterår) og tid til hvile (vinter).

I årstids-ceremonierne følger vi naturens gang og cyklus og arbejder med at skabe balance i vores indre natur med spejling i og inspiration fra den ydre natur. Ved hver ceremoni inddrager vi alle 4 årstider, men giver særlig plads til fordybelse i dén årstid, vi er på vej ind i. Hver årstid inviterer nemlig til forskellige fokusområder i vores liv.

Naturens kraft og energi er på sit højeste ved overgangen fra en årstid til den næste. På naturens egne højtider - solhverv og jævndøgn - er energien særlig gunstig til at forbinde sig til både den indre og ydre natur og finde hjælp, støtte og vejledning.

For himlen er altid over os, og jorden altid under vores fødder. Derfor har mennesket også historisk i alverdens kulturer søgt mod både himmel og jord for råd og vejledning i livets små og store spørgsmål.

På en Årstids Ceremoni:

Du introduceres til naturens cyklus, og hvordan vi kan inddrage den i vores liv og hverdag. En visdom, som ligger dybt i os alle. * Stille-vandringer * Skrive-meditation * Deling i et trygt rum og fællesskab * Intuitiv, organisk bevægelse, yoga og fri dans * stemmens kraft * Stilhed, væren med naturen og forbindelse til moder jord * bål-ceremonier

Årstids Ceremonierne er for dig, som ønsker:

* At forbinde dig med naturen – både din indre natur, det du indeholder og som rører sig i dig – og den ydre natur, som er omkring dig

* At forbinde dig til din sansende & intuitive krop

* At skabe større ro, væren, fordybelse og bedre jordforbindelse

* At genskabe kontakten til naturen, til årstidernes skiften og til den cykliske bevægelse i al natur - også den humane natur

* At være i et trygt, hjertevarmt fællesskab, hvor muligheden for forbindelse til andre kan opstå naturligt

Facilitatorer

Nanna Schjerning og Christina Præstkær

Nanna er Facilitator i Indre Bæredygtighed & Coach.

Læs mere om Nanna på www.pauseklog.nu


Praktisk information

Vi faciliterer ceremonien, sætter rammen og holder rummet. Du skal blot møde op klædt på efter vejret og iført gode vandre-sko.

Det præcise mødested og andre praktiske info sendes til dig efter tilmelding og senest 7 dage inden afvikling af den enkelte Årstids Ceremoni. Nb! Alle Årstids Ceremonier afholdes i skov/natur omkring Storkøbenhavn - og det vil være muligt at ankomme til mødestedet med tog og/eller metro.

Pris

Pris pr. Årstids Ceremoni: 575 kr.

Samlet pris for tilmelding til alle 4 Årstids Ceremonier: 1900 kr.

Tilmelding og spørgsmål 

Sker ved at sende en e-mail til cpj.baggaardsro@gmail.com eller på tlf. 31619195. Herefter sendes betalingsinfo og faktura. Alle kan være med uanset erfaring, niveau og køn. Turen gennemføres uanset vejrudsigten. Tilmeldingen er endelig godkendt, når faktura er betalt. Tilmelding er bindende og betaling refunderes ikke. Forløbet oprettes ved mindst 8 tilmeldte.


Beskrivelse af de enkelte Årstids Ceremonier


#1 Sommersolhverv - blomstring, handling og fejring

Dato: Onsdag d. 21. juni 2023

Tid: 15:30 - 18:30

Mødested: Sendes efter tilmelding - senest 7 dage før datoen. Nb! Årstids Ceremonien afholdes i skov/natur omkring Storkøbenhavn - og det vil være muligt at ankomme til mødestedet med tog og/eller metro.


Sommersolhverv er det tidspunkt, hvor solenergien er på sit allerhøjeste. Dagene begynder nu at blive kortere og nætterne bliver igen længere. Sommeren er dog kun lige begyndt og er stadig lang og frugtbar.

Vi bevæger os fra luftens element (forår) over i ildens element (sommer). I foråret udviklede vi (såede frø) - nu er det tid til handling (blomstring).

Forårets energi har været præget af det luftige, udviklende og kreative. I takt med at solen tager til i styrke, skal vi være opmærksomme på, at forårs-energien ikke “sætter sig fast” og stagnerer i kroppen. Det kan give os en følelse af tøven og ubeslutsomhed, hvor vi bliver ved med at planlægge og udvikle i det uendelige, men uden at træffe beslutninger og handle. Derfor er det særligt vigtigt i denne tid, at få energien i kroppen til at bevæge sig, så vi kan få kontakt med vores viljestyrke og handlekraft, så vi kan blomstre og modne den frugt, der senere skal høstes.


Stikord: Blomstring, springe ud, handling, viljestyrke, impulser, kraft, dans

#2 Efterårsjævndøgn -høst, forberedelse & fordybelse


Dato: Lørdag d. 23. september 2023

Tid: 13.00 - 16.00

Mødested: Sendes efter tilmelding - senest 7 dage før datoen. Nb! Årstids Ceremonien afholdes i skov/natur omkring Storkøbenhavn - og det vil være muligt at ankomme til mødestedet med tog og/eller metro.


Efterårsjævndøgn markerer et vendepunkt; fra denne dag og fremover vil nætterne være længere end dagene, indtil det igen bliver forårsjævndøgn om cirka 6 måneder. Vi bevæger os nu ind i en årstid med mere og mere mørke.

Naturen begynder så småt at falde til ro, og det er tid til at give slip og forberede os til vinterens hvile. Det er tid til at mindes og være taknemmelige for alt det, vi har sået og høstet i år. Det er tid til at være taknemmelige for alt det vi har.

Vi bevæger os fra ildens element (sommer) over i jordens element (efterår).

Sommerens energi har været præget af handlekraft. I takt med at solens styrke aftager og lyset svinder mere og mere, skal vi være opmærksomme på, at sommer-energien ikke “sætter sig fast” og stagnerer i kroppen. Det er tid til at slippe sommerens energi, balancere vores indre ild, så vi ikke brænder ud. Derfor er det særligt vigtigt i denne tid, at få energien i kroppen til at bevæge sig og skifte tempo fra det kraftfulde og udadvendte til det mere rolige, dybe og indadvendte.


Stikord: Høst, forberedelse, taknemmelighed, sansestyrke, forbindelse, spiritualitet, fordybelse

#3 Vintersolhverv - overgivelse, tilbagetrækning & hvile


Dato: Fredag d. 22. december 2023

Tid: 13.00 - 16.00

Mødested: Sendes efter tilmelding - senest 7 dage før datoen. Nb! Årstids Ceremonien afholdes i skov/natur omkring Storkøbenhavn - og det vil være muligt at ankomme til mødestedet med tog og/eller metro.


Vinterens energi er præget af grounding. Alt trækker sig sammen, trækker energien mod jorden for at samle kræfter til at kunne spire og skabe nyt liv i foråret.

Denne rolige og groundende energi fra naturen påvirker os, så vi får mere lyst til at “putte os” og gå i hi.

Rytmen mellem sommer og vintersolhverv svarer til jordens langsomme ind- og udånding. I tiden omkring vintersolhverv begynder den dybe og langsomme indånding, som skal genoplade jorden med energi, liv og lys.

I starten af vinteren har vi behov for at gå ind i denne rolige energi, at nære os selv gennem et mere stille liv, at bruge roen til at reflektere og skabe visioner. Vi skal sørge for at værne om den energi vi har, så vi holder os raske gennem vinteren, så vi har overskud til igen at møde foråret, når lyset og varmen kommer tilbage.

Vi bevæger os fra jordens element (efterår) over i vandets element (vinter).


Stikord: Hvile, stilhed, overgivelser, tilladelse, tilbagetrækning, jordforbindelse


#4 Forårsjævndøgn - rødder, spiring & liv

Dato:  Onsdag d. 20. marts 2024

Tid: 15:30 - 18:30

Mødested: Sendes efter tilmelding - senest 7 dage før datoen. Nb! Årstids Ceremonien afholdes i skov/natur omkring Storkøbenhavn - og det vil være muligt at ankomme til mødestedet med tog og/eller metro.

Ved forårsjævndøgn er nat og dag lige lange – og overalt omkring os spirer nyt liv frem af det, der før var i dvale og ”dødt”. Solen har fået mere styrke og luftens element er i denne tid på sit højeste. Det er tid til nye begyndelser og til at plante frø, som kan spire og senere på året blomstre. Tiden er også til at gro stærke og saftige rødder, så vi har saft og kraft til at kunne bære tyngden af sommerens frugt og til at klare både indre og ydre modstand.

Vinterens energi har været præget af tilbagetrækning, dvale og mørke. I takt med at lyset, varmen og foråret vender tilbage, skal vi være opmærksomme på, at vinter-energien ikke “sætter sig fast” og stagnerer i kroppen. Det kan give os en følelse af at være uinspirerede, at mangle energi og gøre os tunge i kroppen og om hjertet. Derfor er det særligt vigtigt i denne tid, at få energien i kroppen til at bevæge sig.

Vi bevæger os fra vandets element (vinter) over i luftens element (forår)


Stikord: Rødder, renselse, vække til live, spiring, fornyelse, organisk bevægelse.


329749934_715847970089412_2778522084562466789_n
329481196_895718021771062_3810417009065842530_n (2)